O nas


Szanowni Państwo, o powodzeniu Waszych interesów, projektów, przedsięwzięć decyduje dziś sprawdzona, wiarygodna i pewna informacja gospodarcza, która w ostatnich dekadach stała się ważnym i wysoko cenionym „towarem”. Wasz sukces biznesowy nie jest dziś możliwy bez, wspierającej procesy decyzyjne i działania, wartościowej informacji, będącej podstawą kapitałowego bezpieczeństwa. Bez niej ocena podejmowanych ryzyka jest już zupełnie niemożliwa. Stąd boom i dynamiczny rozwój tej niezwykłej dziedziny. Rynek informacji gospodarczej już obecnie wart jest miliardy i wciąż rośnie.


Oferta naszej firmy:


Ustalenie majątku dłużnika jest jednym z podstawowych i najbardziej pomocnych działań wspierających czynności windykacyjne, procesowe i komornicze.

Nasza wieloletnia praktyka wywiadowcza i analityczna dowodzi ogromnej przydatności zebranego materiału i wykorzystania go w wielu różnych sytuacjach i okolicznościach zmierzających do odzyskania pieniędzy.

Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego jest tak dużo bezskutecznych egzekucji komorniczych i dlaczego dłużnicy mimo licznych długów żyją w dostatku i w luksusie?

Dłużnicy zrobią wszystko, aby ukryć swój majątek. Przepisują go na osoby trzecie w tym członków rodziny, zakładają nowe spółki lecz nie na siebie, starają się na wszelkie sposoby, uniemożliwić odzyskanie należności wierzycielowi. 

W wielu przypadkach mimo uzyskania nakazu zapłaty i skierowania go do Kancelarii Komorniczej  sprawa kończy się bezskuteczną egzekucją.

Wywiadownia Gospodarcza DETECTA opracowała  metodę odzyskiwania należności, poprzez  połączenie wywiadu gospodarczego z windykacją. Działania te pozwalają na skuteczne i szybkie dochodzenie swoich roszczeń od dłużników. 

Metoda podzielona jest na dwa etapy.

Etap I wykonanie detektywistycznego wywiadu gospodarczego.

Etap II dokonanie windykacji należności. 

KORZYŚCI z pozyskania informacji o dłużniku przed działaniami windykacyjnymi.

Ustalenie podstawowych danych dłużnika w tym adresu zamieszkania:

Korzyść – Ustalenie adresu zamieszkania dłużnika umożliwi nam osobistego dotarcia do niego i wynegocjowanie jak najlepszych warunków spłaty zadłużenia. 

Ustalenie źródła dochodu dłużnika:

Korzyść – Wyjawienie źródła dochodu pozwala na wskazanie go komornikowi aby mógł on dokonać skutecznego zajęcia.

Ustalenie czy dłużnik prowadzi aktywną działalność gospodarczą: 

Korzyść – Ustalenie klientów u których będzie można zając wierzytelność należącą do dłużnika.

Ustalenie pełnego majątku należącego do dłużnika: 

Korzyść 1 – Po wyjawieniu majątku ruchomego będzie można dokonać zajęcia komorniczego.

Korzyść 2 – W przypadku wyjawienia nieruchomości będzie można dokonać przymu¬sowego wpisu na hipotekę i doprowadzić do jego licytacji.

Ustalenie powiązań i funkcji pełnionych w spółkach prawa handlowego:

Korzyść – ustalenie spółki należącej do dłużnika pozwoli na zajęcie i zlicytowanie udziałów oraz złożenie zawiadomienia o tworzenie nowych podmiotów nie spłacając zadłużeń poprzednich i ucieczkę od zobowiązań. 

Ustalenie działań przestępczych oraz przeszłości kryminalnej dłużnika: 

Korzyść – wyjawione informacje i zebrane dowody przeciwko dłużnikowi pozwolą na podjęcie decyzji czy będzie można ścigać dłużnika z odpowiedzialności Karnej.

Ustalenie powiązań rodzinnych:

Korzyść – poprzez rodzinę można dotrzeć do dłużnika a analizując ich sytuację finansowo-majątkową ustalić czy dłużnik sfinansował np. zakup nieruchomości członkowi rodziny lub zarządza działalnością pozornie należącą także do członka rodziny.

 


Dane Kontaktowe:


Wywiadownia Gospodarcza DETECTA Sp. z o.o.

Adres: Ołtaszyńska 4853-010 Wrocław

Tel: +48 71 773 3002

NIP: 8992822777


Adres korespondencyjny


Wywiadownia Gospodarcza DETECTA Sp. z o.o.

Ołtaszyńska 48

53-010 Wrocław


Lokalizacja:Formularz kontaktowy:


__  __  _  _  _  _  __  __ 
\ \\ / // | || | || | \ / || \ \\/ // 
 \ \/ // | || | || | \/ ||  \ ` // 
 \ //  | \\_/ || | . . ||  | ||  
  \//   \____// |_|\/|_||  |_||  
  `    `---`  `-` `-`   `-`'